Gruppbehandling på vårdcentralen - ACT

Lider du av lindrig-/måttlig ångest eller depression, stress eller utmattningssymtom? Under hösten startar vi en diagnosöverskridande gruppbehandling.

Syftet med ACT (Acceptance och Commitment Therapy) är att skapa sig ett rikt, helt och meningsfullt liv och samtidigt acceptera det lidande som ofrånkomligen hör till. Vi vänder oss till dig som aktivt vill arbeta med dina tankar och känslor för att hitta nytt förhållningssätt till sådant som du kanske inte kan förändra.

Behandlingen kommer ske vid åtta tillfällen om vardera 1,5 timme. Det är viktigt att du kan medverka vid alla tillfällen. 

Vid intresse kontakta din läkare för remiss till psykosociala teamet.

Behandlingen riktar sig till personer listade på Brommaplans eller Tranebergs vårdcentral.