Minska tjat och konflikter- Föreläsning om trots vid Första Linjen i Bromma

OBS! Vårens föreläsningar är fulltecknade! Liknande föreläsning planeras i höst igen. Hemsidan uppdateras med aktuell information när datum och tid är bestämt.

Vid ett tillfälle under våren kommer vi att hålla en föreläsning om trots, som riktar sig till föräldrar. Ni kommer att ges verktyg att hantera tjat och konflikter i hemmet. 

Vilka vänder sig kursen till?

Föreläsningen riktar sig till föräldrar vars barn uppvisar ett trotsigt beteende, och som önskar få verktyg att hantera tjat och konflikter i hemmet. Vi kommer att informera om vad det är som utmärker trotsiga barn och hur man bäst bemöter dem. Fokus kommer att vara på bemötande och föräldrastrategier och ni kommer att delges konkreta verktyg och litteraturtips i ämnet. Råden är generella, men möjlighet till individanpassade tips finns om man bokar tid hos psykolog efter föreläsningstillfället. Föreläsningen är gratis och man behöver inte ha pågående vårdkontakt på vårdcentralen för att delta.

Hur anmäler man sig?

Man tar kontakt med Brommaplans eller Tranebergs vårdcentral och uppger barnets personnummer. Föreläsningen kommer att hållas på Brommaplans vårdcentral.

Trotsföreläsning för barn 0-5 år: Måndag 8 maj klockan 15:00-17:00. Fulltecknad!
Trotsföreläsning för äldre barn: Tisdag 16 maj, klockan 15:00-17:00. Fulltecknad!

Vi ser fram emot din anmälan!

Diana Abelin, Leg. Psykolog och Matilda Larberg, Leg. Psykolog

Brommaplans vårdcentral, telefon: 08 - 123 407 00
Tranebergs vårdcentral, telefon: 08 - 687 70 18