Hantera oro - oktober 2017

Föräldrautbildning i att hantera oro hos ditt barn

Kursen riktar sig till föräldrar till barn mellan 6 och 12 år med lindrig till måttlig oro som önskar lära sig mer kring detta och vad man som förälder kan göra. 

Kursen kommer att ges vid fyra tillfällen och varje träff är 1,5 timme vid Brommaplans vårdcentral. Man förväntas göra vissa hemarbeten melan gångerna samt delta aktivt vid vissa diskussionsmoment. Kursen beräknas starta i oktober 2017. 

Anmäl dig genom att ta kontakt med Brommaplans vårdcentral, 08-123 407 00 eller Tranebergs vårdcentral. 08-687 70 18.