Personalnytt

Läs om våra personalnyheter

Vi välkomnar

Agneta Ivarsson, legitimerad sjuksköterska. 

Linda Stjernholm, medicinsk sekreterare

Jessica Löf, medicinsk sekreterare