Utvärdering nytt arbetssätt

Ett nytt arbetssätt med benämning "Akut kontaktteam" sjösattes under december och enligt inlämnade patientenkäter och synpunkter från personalen har arbetssättet fallit väl ut.

Patienterna är nöjda med omhändertagandet som präglas av närhet, smidighet, värme, snabbhet och kunnande. Arbetssättet har bidragit till förbättrad tillgänglighet vilket bland annat visar sig i väntetidsmätningar.

Några exempel på kommentarer från inlämnande patientenkäter:
"Fint bemötande"
"Snabbt och enkelt = Toppen"
"Bra service"

Vi kan alltså konstatera att det tvärfprofessionella teamarbetet ger ett mervärde för såväl patient som personal. Vi fortsätter därför under våren att förlägga akutbesöken en trappa upp, anmälan som vanligt i receptionen på vårdcentralen.