Vaccination säsongsinfluensa och pneumokock

Nu är det dags för den årliga influensa- och pneumokockvaccinationen. Kampanjen pågår från 7 november 2017 till 28 februari 2018. Tidsbokning för vaccination på telefon 08 - 123 407 00.

Välkommen att vaccinera dig med start den 7 november.

Kampanjen innebär gratis vaccination mot influensa- och pneumokockinfektion och den omfattar följande:

1. Vaccination mot influensa och pneumokocker

 • Ålderspensionärer dvs personer som fyllt, eller fyller 65 år under 2017 (dvs födda 1952 eller tidigare).
 • Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar
  • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  • astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
  • kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • instabil diabetes mellitus
  • extrem fetma (störst risk vid BMI >40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • flerfunktionshinder hos barn

2. Vaccination mot influensa (ej pneumokocker)

 • Gravida. Vaccination av gravida görs lämpligen från vecka 18-20 efter genomförd ultraljudsundersökning. Vaccination redan under tidig graviditet rekommenderas hos gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan.

Övriga som inte omfattas av grupperna ovan, men önskar vaccinera sig betalar självkostnadspris 200kr för influensa- och 300kr för pneumokockvaccination.