Skriv ut den här sidan

Astma/KOL-mottagning

Vi erbjuder dig med astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) extra stöd.

Hos oss får du:

 1. Tillgång till ett astma/KOL-team med två specialistutbildade sköterskor samt en specialistläkare. Genom deras gedigna kunskap och möjlighet till allergitester och kontroll av din lungfunktion (så kallad spirometri) kan tidig upptäckt av astma/KOL möjliggöras. 
 2. Förebyggande insatser
  Hjälp till att sluta röka, i grupp eller individuellt. 
 3. Ökad kunskap om din sjukdom
  Vårt astma/KOL-team erbjuder individuell utbildning kring astma, allergi och KOL. Vi samarbetar också med Bromma Rehab Västra KOL-skola vilken innefattar träning och föreläsningar en gång per vecka i cirka 8 veckor.
 4. Fortlöpande vård
  Individuell vårdplan med behandlingsutvärdering.
 5. Patientcentrerad vård
  Det är du som kan "din" sjukdom bäst. Tillsammans med vår kunskap och dina erfarenheter skapar vi de bästa förutsättningarna just för dig.

  För att komma till astma/KOL-teamet måste din läkare först skriva en remiss.
  Besöket hos astma/KOL-sköterskan kostar 100 kronor.

Välj Brommaplans vårdcentral - vägen till hälsa!

Visste du att...?

 • Lufvägssjukdomarna Astma och KOL drabbar cirka en och en halv miljon svenskar.

 • Sjukdomskunskap, individuell behandlingsplan och regelbunden uppföljning möjliggör högre grad av sjukdomskontroll hos astmapatienter.

 • En optimalt behandlad och kontrollerad astma innebär frånvaro av försämringsperioder,  nattliga besvär, besvär vid ansträngning och minimalt behov av extra anfallsmedicin.

 • KOL är en kronisk sjukdom men det finns behandlingar som stoppar sjukdomsförloppet, förbättrar tillståndet och lindrar symtomen.

 • Både astma och KOL är viktigt att diagnostisera tidigt för att ge rätt vård.