Skriv ut den här sidan

Diabetesmottagning

Vi erbjuder dig med diabetes extra stöd

Hos oss får du

  1. Tillgång till ett diabetesteam med en distriktssköterska som har specialistutbildning inom diabetes samt två specialistläkare. Vi samarbetar också med dietister och fotvårdare.

  2. Ökad kunskap om din sjukdom
    Vi ger dig råd och information om kost och motion.Vårt diabetesteam erbjuder individuell såväl som grupputbildning. Under grupputbildningen tar vi del av varandras erfarenheter för att hitta inspiration och motivation för att lättare kunna leva med din diabetes. Håll utkik på vår hemsida när det är dags för nästa gång. 

  3. Fortlöpande vård
    Individuell vårdplan och behandlingsutvärdering. Vi kontrollerar ditt blodtryck och blodsocker och hjälper dig med självtester av blodsockret. 

  4. Patientcentrerad vård
    Det är du som kan "din" sjukdom bäst. Tillsammans med vår kunskap och dina erfarenheter skapar vi de bästa förutsättningarna just för dig.

Välj Brommaplans vårdcentral - vägen till hälsa!