Skriv ut den här sidan

Hemsjukvård

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet för dig vars tillstånd kräver detta. 

Vi tycker det är viktigt med bra sjukvård även för dig som inte kan ta dig till oss. Vi har därför ett särskilt arbetslag som rycker ut på olika medicinska insatser exempelvis att ge insulin, dosettdelning, provtagning.

För att hemsjukvården ska bli så bra som möjligt med ordentlig kontinuitet har vi också knutit en särskild läkare som ingår i arbetslaget. Han heter Göran Redin och är specialistläkare i allmänmedicin. Göran arbetar i nära samarbete med distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor och har möjlighet att göra hembesök.

För att få hemsjukvård ska vårdbehovet vara i mer än 14 dagar och det är vårdgivaren som godkänner vilka som blir aktuella för hemsjukvård.