Skriv ut den här sidan

Psykisk ohälsa hos barn och unga - första linjen i Bromma

Brommaplans vårdcentral erbjuder rådgivning, kartläggning och kortare behandling av psykisk ohälsa riktat till barn och ungdomar (0-17 år) samt deras föräldrar.

Man kan vända sig hit med bekymmer som ännu inte vuxit sig så pass stora att man är i behov av psykiatrisk specialistvård. Om så är fallet erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

Det kan exempelvis handla om nedstämdhet, oro, kriser eller återkommande konflikter inom familjen.

Ni söker enklast denna hjälp via din husläkare eller genom att ringa till telefonmottagningen

Telefon

08-123 407 00

Telefontid

8-17

För att kunna påbörja psykologisk behandling ska vårdnadshavare ha gett sitt samtycke. När det gäller barn under sex år rekommenderar vi att vårdnadshavare kommer på första besöket utan barnet för att kunna bilda en uppfattning av bekymren.

Det psykosociala teamet sitter på Tranebergs vårdcentral, Tranebergsplan 1, Bromma med vilka vi samarbetar om uppdraget för psykisk ohälsa hos barn och unga. Anmälan sker i receptionen innan besöket. Vården är avgiftsfri. Det krävs ingen remiss och du kan söka oavsett var i Stockholm du bor eller på vilken vårdcentral du är listad. 

Vi som arbetar med det här uppdraget är legitimerade psykologer och en kurator.