Skriv ut den här sidan

Vaccinationer

Vi erbjuder vissa vaccinationer. Ring våra mottagningssköterskor för mer information; 08-12340700. För mer omfattande vaccinationer inför utlandsresa hänvisar vi till vaccinationscentraler.

   
   
 
Gardasil (HPV-vaccination) för kvinnor från 18 år, läser mer i faktarutan till höger. 
 
   
   

Under säsong erbjuder landstinget gratis influensa- och pneumokockvaccination till äldre (personer som är eller fyller 65 år) och vissa kroniskt sjuk samt gratis influensavaccination till gravida. Till kroniskt sjuka räknas personer med kronisk hjärtsvikt, svår astma, behandlingskrävande KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller andningssvikt.
Övriga som inte omfattas av gruppen ovan betalar självkostnadspris för vaccinationen.

Senast ändrad: 2017-06-21